Siirry suoraan sisältöön

räätälöidyt ohjelmisto­kehityspalvelut

Prosessikehitys

Prosessikehityksessä käyttä­mämme Event storming menetelmän avulla on mahdol­lista saada erittäin hyvä kokonais­kuva yrityksen IT-tietojärjestelmistä ja miten ne tukevat yrityksen liike­toi­mintaa. Event storming on italia­laisen Alberto Brandolinin kehittämä menetelmä. 

arkkitehtuuri­suunnittelu

Tuotamme arkki­teh­tuu­ri­suun­ni­telman, joka tukee yrityk­sesi liike­toi­mintaa parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Suunnitteluprojektin kesto ja hinnoit­telu sovitaan tapauskohtaisesti.

muut ohjelmisto­kehityspalvelut

Tuotamme yrityk­sel­lesi ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­luita nykyai­kaisia ohjel­mis­to­ke­hi­tys­me­ne­telmiä hyödyn­täen. Projektin kesto ja hinnoit­telu sovitaan tapauskohtaisesti. 

Ota meihin yhteyttä jotta voimme yhdessä löytää sopivimmat ratkaisut yrityk­senne tarpeisiin!