paikkoja
ohjelmisto­alan osaajille

Miili Consulting Oy tarjoaa asiakas­lähtöistä IT-ohjelmistokonsultointia, ammat­ti­tai­toista full stack ‑ohjelmisto­suunnittelua ja hands on ‑ohjel­mis­toark­ki­teh­ti­re­surs­seja nopealla aikataululla.

Olemme jatku­vasti kiinnos­tu­neita osaavista ammattilaisista!

Juuri nyt haemme:

Ohjelmistokehittäjä / Software developer

Ota yhteyttä ja lähetä meille CV:si. Voit myös lähettää avoimen hakemuksen sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: rekry@miiliconsulting.com

Tarjoamme työntekijöillemme:

  • Kiinnostavat ja vaihte­levat projektit
  • Osaamisen mukaisen palkkatason
  • Itse valit­se­masi työvälineet
  • Matkapuhelinedun
  • Lounas- ja kulttuuriedun
  • Kattavan työter­veys­huollon

Tarjoamme kehit­tä­jille mielen­kiin­toisia projek­teja ja mahdol­li­suuden kehittää itseään edelleen.